TEAMBUILDING
teambuilding.jpeg

TEAMBUILDING SKA BÅDE VARA ROLIGT & LÄRORIKT

Teambuilding är ett viktigt redskap för alla typer av företag, för att svetsa samman sina anställda och få dem att känna sig som en del av ett större sammanhang. Men många företag nöjer sig där. Att köpa in aktiviteter för en "rolig dag", t ex att köra Segway eller spela bowling.

Vi tror att teambuilding både kan och bör vara mer än så. Att utan att åsidosätta behovet för deltagarna att ha roligt, lära ut saker som är till nytta för såväl företaget som den enskilde anställde.  Vi vill att man ska ta med sig erfarenheter som såväl stärker individen som ger redskap för att hantera olika arbetssituationer bättre och därmed skapa såväl trivsel som högre effektivitet.

Hur då?

Vi arbetar med en lättsam form av skådespeleri! Deltagarna kommer att få jobba i mindre grupper med korta scener ur aktuella tv-serier som t ex Game of Thrones, Killing Eve eller Stranger Things. Med hjälp av dessa scener lär vi oss att bli bekväma med att tala inför folk, samarbeta med personer vi inte känner eller kanske inte normalt går så bra ihop med och bli bekanta med våra egna svagheter och farhågor så att de inte blir ett hinder i interaktionen med andra i en arbetssituation. Vi skrattar åt och med varandra medan vi "leker skådespelare" samtidigt som vi lär oss knep ur en skådespelares arbetsmetoder för att hantera olika situationer. Resultatet filmas och är sedan en given vinnare på julfesten, eller varför inte i nästa löneförhandling?

Tanken är att vi har en rolig och lättsam dag där vi får plocka fram våra hemliga skådespelardrömmar, samtidigt som vi under skratt lär oss redskap som stärker oss som medarbetare och som företag.

logos.png
Actorsperf_Dialoguecoaching_ind-group.jp